Akmenei reikia paminklo kaip atminties, pagarbos ir sutelkties ženklo.

Paminklo prasminiai akcentai per Akmenei ir visai Lietuvai svarbias asmenybes: katalikų kunigą prelatą, gramatikos autorių Kalikstą Kasakauską (1794-1866), knygnešį, spaudos leidėją, lietuviškų spektaklių režisierių, verslininką ir laisvamanį Liudviką Jakavičių - Lietuvanį (1871-1941) ir baltų kultūros puoselėtoją ir savitos organizacijos – visuomybės kūrėją Domą Šidlauską –Visuomį (1878-1944).

Trijų žmonių gyvenimo punktyras kaip minčių apie Lietuvą tąsa: Kaliksto Kasakausko regėjimas, kad ,,lietuviai su žemaičiais dar pabusią iš miego“, išsipildė, Lietuvanis ir Visuomis gyveno jau nepriklausomos Lietuvos metais, galėjo būti susitikę, skaitę vienas kito raštų. Paminklas kuriamas Atkurtos Nepriklausomybės metais.

Šio paminklo idėja - kvietimas susitelkti skirtingų pažiūrų žmones prie Išminties stalo, kad stiprėtų Lietuvos nepriklausomybė. Per kultūros vertikalę, kurią simbolizuoja ir Akmenės herbo strėlė, ir šventovės bokštas, ir aukšto medžio viršūnė.

Paminklo vieta

Paminklas statomas Akmenės miesto centrinėje aikštėje, S. Daukanto gatvės pusėje.

Asmenybės

Kalikstas Kasakauskas

Jau dvidešimt šeštus metus einame, važiuojame pagrindine Kaliksto Kasakausko gatve pro bažnyčią į Naująją Akmenę, į Šiaulius per Kruopius ar kitąsyk į Mažeikių pusę. Gatvės pavadinimas kaip klasikinis rūbas, tikėkimės, neišeisiantis iš atminties. Iki 1990-ųjų senoji Žagarės gatvė pusšimtį metų Komjaunimo švarku vilkėjo. Reikia ne tik eiti, važiuoti, bet ir prisiminti, kas yra Kalikstas Kasakauskas. Taigi pasikartokime: 2016 metų birželio 6 dieną pagal naująjį kalendorių sukako 150 metų nuo jo mirties. Kalikstas Kasakauskas, vienas iš trijų išminčių, sėdės prie simbolinio Lietuvos stalo Akmenės aikštėje Nepriklausomybės šimtmečio proga, kad pasakotų apie tai, kas jam buvo svarbu tada, kai gyveno, rašė ir pamokslavo. Minčių gijos tęsiasi, tiesiasi ir išsipildo – pripildo...

Skaityti daugiau...

Liudvikas Jakavičius - Lietuvanis

XIX amžiaus antroje pusėje žodžiai ,,daraktorius“, ,,knygnešys“ buvo naujažodžiai, dabar – istorizmai arba ir mūsų laiko metaforos, nes tebeturi galios pavadinti oficialiai nepriimtinus, bet prasmingus dalykus. Tik dviejų balsių kaita ir daraktorius tampa direktoriumi arba atvirkščiai, jei drįsta pasipriešinti oficialiems, bet ne visada prasmingiems įsakymams. Daraktorė Barbora Jakavičienė (pagal dailiaraštį kraštotyrininką Igną Valantį - Jakavičiūtė) dirbo mokytoja oficialioje rusiškoje Akmenės pradžios mokykloje, o po pamokų slapta lietuviško rašto mokė savo sūnų Liudviką, kuris vėliau tapo žinomu spaudos ir teatro veikėju, leidėju. Daraktorė mokė ne tik savo sūnų, bet ir kitus akmeniškius, nors negalėjo taip mokyti 1880 metais, bet kaip kitaip, jei buvo lietuvė, žemaitė.

Skaityti daugiau...

Domas Šidlauskas - Visuomis

Netoli Akmenės, Pakempiniuose, palaidotas Domas Šidlauskas (1878–1944), žinomas Visuomio pseudonimu, kuris sietinas su Vydūno dramos ,,Prabočių šešėliai“ (1908) veikėju ir reiškia ,,amžiną lietuvį, žmogų sau“, t.y. laisvą žmogų. Domas Šidlauskas - Visuomis kėlė idėjas ir rašė Lietuvos ateities prognozes, vieni jomis pasitikėjo, kiti vadino fantastika, bet jis buvo vienas iš Nepriklausomos Lietuvos kūrėjų idealistų kartos: visuomenės veikėjas, spaudos platintojas, prezidento A. Smetonos du kartus kviestas tapti finansų ministru.

Skaityti daugiau...

Paminklo autorius

Antanas Adomaitis

Tapytojas, skulptorius, medžio drožėjas, prigimtinis akmeniškis, ne tik šio krašto, bet ir visos Žemaitijos patriotas, gimtojo miestelio puošėjas ir puoselėtojas - žinomas net Vokietijoje, Olandijoje, Niujorke, kur jo tapybos parodos susilaukė sėkmės.

Antanas nuolat kupinas įdomių sumanymų, neįtikėtinai produktyvus ir išradingas. Originaliam, įvairiapusiam talentui atskleisti jam nereikia nei audringų bohemiškų nuotykių, nei kitų kūrėjų įtakų. Žiūrovą, kuriam pasiseka pakliūti į A. Adomaičio kūrinių pasaulį, pribloškia įspūdingas vaizduotės žaismas.

Jo darbus norisi apžiūrinėti iš toliau ir iš arčiau ir išsinešti - bent širdyje ir atmintyje...

Paremkite

Prisidėti prie paminklo sukūrimo Akmenės aikštėje gali kiekvienas aukodamas į dėžutes Akmenės krašto muziejuje ir kredito unijoje „Tikroji viltis“, Akmenė, Sodo g. 5 (darbo laikas 8:00 - 17:00) arba pervesdamas į sąskaitą:

Visuomeninė organizacija
Akmenės bendruomenė

LT42 5011 2000 1400 1376

Kredito unija „Tikroji viltis“
Mokėjimo paskirtis: "Auka paminklui"

Susisiekime

Jei turite klausimų, skambinkite arba rašykite:

Kontaktinis asmuo
Algirdas Bučys
Mob.: +370 610 06478
El. paštas: algirdasb.sm@gmail.com