Žmogus sau sustojo Pakempiniuose

Netoli Akmenės, Pakempiniuose, palaidotas Domas Šidlauskas (1878–1944), žinomas Visuomio pseudonimu, kuris sietinas su Vydūno dramos ,,Prabočių šešėliai“ (1908) veikėju ir reiškia ,,amžiną lietuvį, žmogų sau“, t.y. laisvą žmogų.

Domas Šidlauskas - Visuomis kėlė idėjas ir rašė Lietuvos ateities prognozes, vieni jomis pasitikėjo, kiti vadino fantastika, bet jis buvo vienas iš Nepriklausomos Lietuvos kūrėjų idealistų kartos: visuomenės veikėjas, spaudos platintojas, prezidento A. Smetonos du kartus kviestas tapti finansų ministru.

Ilgai nežinota Visuomio kapo vieta, ją 1980 metais surado studentai R.Braziulis ir V.Musteikis, sutvarkė ir sulaukė saugumo darbuotojų dėmesio, 2004 metų rudenį ant kapo pastatytas tvirtesnis paminklas: šiauliečio Alberto Martinaičio akmeninė skulptūra – sumažinta Antano Raudonio Perkūno kopija. To paties akmentašio Raudonio, kuris sukūrė antkapinį paminklą Simonui Daukantui. Dar po šešerių metų – 2010 vasarą vėl atvyko ,,Aukuro“ klubo žmonės ir sutvarkė menkaverčiais krūmeliais užžėlusias kapinaites – žalią guotą sumažėjusio kaimo laukų platybėje prie vieškelio. Juo vis atvažiuoja pavieniai keliautojai. Ir šiemet ilgai į saulę stiebdamosios žydėjo jaunos Chockevičių šeimos pasodintos našlaitės. Pasimatymas su Visuomiu galėtų tapti dviratininkų kelionės tikslu, saugiu keliu atvedančiu į Pakempinius vis kitų klasių būrelius.

Nuo Reivyčių (Mažeikių raj.) kilęs Domas Šidlauskas kėlė Romuvos idėją, 1915 metais suformulavo aisčių tikybos pagrindus, nes svarbiausiu tikslu laikė lietuvybės stiprinimą per prigimtinę baltų religiją. 1926 m. išleido savo filosofinį darbą „Visuomybė“. Joje minima ir Baltoskandijos idėja, kurios plėtojimu rūpinosi profesorius Kazimieras Pakštas: siūlė Baltoskandijos konfederacijai priimti neutralitetą, sudaryti sąjungą su Skandinavija. Atkūrus nepriklausomybę, Panevėžyje 1991 metais įkurta ir iki 2009 metų veikė Baltoskandijos akademija, kuri vėl plėtojo šiaurietiško identiteto sampratą dabartinei Lietuvai. Akademijos įkūrėjas humanitarinių m. dr. Silvestras Gaižiūnas lygiai prieš dešimt metų, 2006 metų gegužę, į Akmenės krašto muziejų atvežė parodą ,,K. Pakšto pėdsakai Amerikoje”. Tai buvo pati pirmoji mėnesį veikusi besikuriančio muziejaus paroda. Ją sugrąžinome į Panevėžį važiuodami stovyklauti prie Sartų ežero. Kelionės tikslas - surasti Visuomio pėdsakų, nes jis 1931 metais kalvotose Sartų ežero apylinkėse įkūrė Romuvą, apjungusią šešis kaimelius. Gyvendamas čia, surinko daug etnografinės ir archeologinės medžiagos, kurią vėliau perdavė muziejams, nuo 1930 metų veikė ir J. Basanavičiaus vardu pavadintas liaudies universitetas, kas sekmadienį į paskaitas susirinkdavę po 550 klausytojų. Tik Visuomio dėka išgarsėjo Velikuškių piliakalnis, vietinių vadinamas Sala. Tada kaip tik apsistojame prie Sartų ežero netoli jo. Stovyklavietės šeimininkė Marija Dagienė aprodė apylinkes ir nuvedė prie garsiųjų piliakalnių. Iš jos sužinojome apie Danutės Venclovaitės knygelę ,,Piliakalnių papėdėj”, joje ir keli puslapiai apie Visuomį. Jis Valstybinei archeologijos komisijai įrodė būtinumą ištirti šį ir kitus apylinkės piliakalnius, tad nesuklystume pavadinę Domą Šidlauską ir pirmuoju kraštotyrininku. Vakaro saulė nušvietė Salos viršūnėje prisėdusiųjų veidus. Dairėmės, nes čia Visuomis ketino statyti vasarotojų namelius. Nepastatė, bet sėdėjo atviroje Gamtos salėje ir kalbėjo žmonėms skatindamas tobulėti, džiaugtis, vienytis…

,,Visuomybę“ ,,Aušros“ muziejuje surado gimnazistas Mantas Vasilkevičius, be teisės publikuoti leista nusikopijuoti knygelės fragmentą, šiemet Akmenės gimnazijos muziejus įsigijo originalią 1926 metų leidimo ,,Visuomybę“. Tokią pat knygelę iš autoriaus rankų yra turėjęs vaistininkas Augustinas Rušinas - Visuomis ne kartą lankėsi Akmenėje, bet karo fronto visam laikui sulaikytas Pakempiniuose. Tos kaimo kapinaitės lyg kryžkelėje nuo Akmenės, Alkiškių, Stipirkių, ir takas per šiųmečių žirnių lauką sumintas. Vadinasi, eita, lankyta ir vienas kitam papasakota. Tegu bus vietoj atsako kelios mintys iš Visuomio knygelės:

Kelk aikštėn kiekvieno neįvertintus ar pamirštus nuopelnus.
Atskiras asmuo tiek teturi vertės, kiek jis yra atlikęs daugiau gero, negu blogo.
Pirmiau patirk, paskiau filosofuok.
Mokymas neturi virsti vien žinių teikimu, bet turi lavinti sielą.
Tik per prityrimą žmogus virsta tikrai išmanančiu, praktišku, išmintingu.
Mokymas mokymui – nelygu; brangintini gabūs, geri mokytojai.
Atsidėkodamas už savo žinojimą, šviesk kitus.
Politinė laisvė – ne faktas, bet idėja.
Būk toks pilietis, kad tavimi galėtų pasigirti tėvynė.
Tauta turi sugebėti atstovėti savo laisvę, tautinę, kultūrinę, medžiaginę ir politinę nepriklausomybę. Jei tik visa tauta tikrai geidžia būti nepriklausoma, visuomet to pasiekia.

Akmenės gimnazijos muziejaus medžiaga

Egidijaus Jaramino nuotr.
Visuomio kapas,
paminklo fragmentas 2016 metų gegužę

Egidijaus Jaramino nuotr.
paminklo fragmentas 2016 metų gegužę

Ritos Ringienės nuotr. 2006 m.
< Grįžti atgal